Nieuwsbrief februari 2018

Trainster Dominique uitgezwaaid

20171229_Dominique1
Eind december hebben de zwemmers uit de wedstrijdgroep Dominique uitgezwaaid en bedankt voor haar inzet als trainster binnen de zwemafdeling. Vele jaren heeft ze zich ingezet als kaderlid binnen DBD, maar dat is helaas niet meer te combineren met haar werk nu ze naar het buitenland vertrokken is.

Dominique, veel succes gewenst in deze nieuwe uitdaging en we hopen je natuurlijk in het ZIB te zien als je een keer in het land bent!
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Terugblik Kerstballentoernooi

Op donderdag 28 december vond het eerste Kerstballentoernooi van DBD plaats. Er waren veel aanmeldingen waardoor er 2 poules gemaakt konden worden. Een gemengde poule van jeugd en volwassenen en een poule uitsluitend met volwassenen. De aanmeldingen kwamen uit alle geledingen van DBD, want er deden zwemmers uit het Dolfijnenplan en minipolo mee, maar ook conditiezwemmers, wedstrijdzwemmers en natuurlijk waterpoloërs.

Voor dit toernooi golden speciale spelregels, zodat er door iedereen meegespeeld kon worden. Onder het oog van de hoofdtrainer van zowel Waterpolo als Wedstrijdzwemmen werden er heel wat partijtjes gespeeld. Na afloop van de wedstrijden was iedereen moe maar voldaan en werd er in de kantine nog even gezellig wat gedronken en nagepraat.

Na alle positieve reacties zullen we zeker een vervolg geven aan dit eerste Kerstballentoernooi: Noteer alvast donderdag 27 december in je agenda voor het Kerstballentoernooi 2018!

Uiteraard willen wij alle deelnemers en vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage.

 
 
 
 
 
 

Terugblik Nieuwjaarsrace

Op vrijdag 5 januari vond de allereerste Nieuwjaarsrace plaats. Er werd gezwommen in twee races. De eerste was voor alle basisschoolleerlingen en de tweede race voor alle andere leden van DBD.

Het waren geen gewone wedstrijdjes met gewone slagen. Op veel slagen waren varianten bedacht, waardoor het voor iedereen mogelijk was om de race per baan te winnen. Als afsluiting kon je middels een dobbelsteen een duik dobbelen en zo op een alternatieve manier je nieuwjaarsduik maken van de duikplank. Er werd fanatiek gezwommen en gedobbeld en na afloop was het tijd voor gezellige klets onder het genot van een warme oliebol.

Wij zijn blij dat er zoveel animo voor deze eerste Nieuwjaarsrace was, dus schrijf daarom vast vrijdag 4 januari 2019 in je agenda voor de tweede Nieuwjaarsrace.

 
 
 
 
 
 

PubQuiz zaterdag 10 maart

Uitnodiging_PubQuiz2018
Op zaterdag 10 maart vindt de eerste DBD PubQuiz plaats. Dit is in samenwerking met DKB (Korfbalvereniging Best). De quiz wordt georganiseerd én gepresenteerd door een professionele partij in de kantine bij DKB (Jacob van Wassenaerstraat 65).

De deuren worden om 20.00 uur geopende en de quiz start om 20.15 uur. Aanmelden kan per groep van 4 personen of individueel (je wordt dan door ons in een groep geplaatst).

Kosten deelname € 10,00 per groep of € 2,50 individueel. Aanmelden kan door het inschrijfgeld over te maken naar NL17 INGB 0003 1041 02 o.v.v. je (groeps)naam. Je kunt je opgeven tot 3 maart.

Het wordt een gezellige avond dus tot dan!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KinderPaasBingo zaterdag 24 maart

Uitnodiging_DBD_Kinderbingo2018
Op zaterdag 24 maart is om 13.00 uur de KinderPaasBingo van DBD en DKB (Korfbalvereniging Best) in de kantine van DKB (Jacob van Wassenaerstraat 65).

De bingo is bedoeld voor alle basisschoolleerlingen van DBD. Het duurt ongeveer 1,5-2 uur en de kosten bedragen € 2,50. Dit bedrag moet betaald worden bij binnenkomst.

Opgeven kan tot 17 maart via activiteiten@debrabantsedolfijnen.nl.

We zien je graag komen!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Algemene Ledenvergadering: Vrijdag 25 mei 20:00uur

Voor in de agenda: Op vrijdag 25 mei zal om 20:00 uur de Algemene Ledenvergadering starten in de kantine van het ZIB. De uitnodiging met agenda zal spoedig naar alle leden per e-mail verstuurd worden.

 
 
 
 
 
 

2 Vacatures binnen Bestuur

René van Luijk heeft onlangs wegens privé omstandigheden helaas zijn rol als voorzitter per direct moeten neerleggen. We zijn daarom naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Peter Eshuis heeft aangegeven per komende Algemene Ledenvergadering de rol Commissaris Zwemmen neer te leggen en wil graag zijn taken tijdig overdragen aan zijn opvolger.

Ben je geïnteresseerd om het bestuur te komen versterken? Neem dan contact op met Jocelyn Kock secretaris@debrabantsedolfijnen.nl

 
 
 
 
 
 

Informatiesessies veiligheid in het ZIB gehouden

Op 19 en 22 februari zijn door het ZIB twee informatiesessies gehouden over veiligheid in het ZIB voor alle kaderleden van DBD. In het kader van de veiligheid in en om zwembaden en de steeds strenger wordende eisen die daaraan worden gesteld, heeft Roel van den Oetelaar (eigenaar van het ZIB) onze kaderleden praktische informatie verschaft over de specifieke situatie in het ZIB.

De gedeelde informatie was zeer relevant en kon soms best indringend zijn, zoals “verdrinken gebeurt geruisloos, dus zonder het gespatter en geroep uit films”. Beide sessies waren goed bezocht en deze veiligheidssessies zullen vanaf nu elk jaar worden georganiseerd om zo de sportveiligheid hoog te houden.

 
 
 
 
 
 

Fotobeleid

Met enige regelmaat wordt er een (overzichts)foto van een van onze activiteiten geplaatst in een nieuwsbrief, op de website, of verschijnt een aantal deelnemers aan een wedstrijd met een foto in de Groeiend Best.

Uiteraard zullen er nooit foto’s geplaatst worden waarbij leden expliciet in badkleding zichtbaar zijn.

Wij als vereniging gaan hier heel zorgvuldig mee om en wij willen aan u allen vragen om ook die zorgvuldigheid te betrachten. Een foto tijdens een training, wedstrijd of activiteit is zo gemaakt en gedeeld.

Sinds enige tijd maakt dit fotobeleid ook deel uit van het inschrijfformulier.

Leden die al langer lid zijn en bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s waarop zij / hun kind(eren) te zien zijn, kunnen dat kenbaar maken bij Jocelyn Kock (secretaris@debrabantsedolfijnen.nl).

 
 
 
 
 
 
 
 
Met sportieve groeten namens het volledige DBD Bestuur,

DBD_logo_Apple_retina
Vacature, voorzitter

Jocelyn Kock, secretaris, (secretaris@debrabantsedolfijnen.nl)

Wout van Dijk, penningmeester, (penningmeester@debrabantsedolfijnen.nl)

Robin Vervoort, commissaris waterpolo (waterpolo@debrabantsedolfijnen.nl)

Peter Eshuis, commissaris zwemmen (zwemmen@debrabantsedolfijnen.nl)

Renate Quinten, commissaris activiteiten (activiteiten@debrabantsedolfijnen.nl)