Het doel van het aannamebeleid is om vast te leggen hoe de aanname van kaderleden in de vereniging geregeld is. Bovendien is hierin vastgelegd hoe de vereniging omgaat met de veiligheid voor en van minderjarige leden. Deze zijn ook opgenomen in het huishoudelijk reglement zodat ze voor een ieder duidelijk zijn.

Daar waar sprake is van tegenspraak zijn de statuten van de vereniging leidend.

Aannamebeleid kader