Sport zou voor iedereen prettig, plezierig en veilig moeten zijn. Daarom werken we in navolging van NOC*NSF, VSG en de sportbonden, aan een sociaal veilige sport, waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag. Dat begint bij een goede basis. De 4 v’s helpen hier bij. 

De 4 v’s zijn:

  • Verenigingsbrede gedragscode
  • Vertrouwenscontactpersoon op de club
  • Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers
  • Vakkundig geschoolde trainer-coaches

Naast onze 2 vertrouwenscontactpersonen, vraagt DBD voor elke vrijwilliger een VOG aan.

De Gedragscode moet door elke vrijwilliger ondertekend worden.  Daarnaast verzoeken wij aan elke trainer/coaches om de cursus: ‘een beetje opvoeder’ te volgen

Gedragscode