Het doel van het huishoudelijk reglement is om vast te leggen hoe zaken in de vereniging geregeld zijn. Bovendien is een aantal afspraken gemaakt met derden (Bijvoorbeeld ZIB zwemcentrum Best). Deze zijn ook opgenomen zodat ze voor een ieder duidelijk zijn.

Af en toe zijn bepalingen uit de statuten opgenomen om een leesbaar verhaal te krijgen. Waar er een tegenspraak zou zijn, zijn de statuten leidend.

Huishoudelijk reglement