In het geval er zich een incident/ongewenst gedrag voordoet of heeft voorgedaan, heeft DBD een vrouwelijke en een mannelijke vertrouwenscontactpersoon (vcp). Deze zijn te benaderen op onderstaande adressen:

HannekeBunkers

Hanneke Bunkers
vrouwelijke_vertrouwenspersoon@debrabantsedolfijnen.nl

Raimond Teunissen
mannelijke_vertrouwenspersoon@debrabantsedolfijnen.nl

 • Waarmee kun je terecht bij vcp:  
  • Als omgangsregels niet worden nageleefd
  • Ongerustheid over een kind of jongere
  • Als jezelf een probleem hebt en je weet niet met wie je het kan bespreken
  • Klankbord/advies voor trainers en begeleiders over bijv. gedrag van een kind.
 • Waarmee moet je naar de vcp:  
  • Situatie of vermoeden van het niet naleven van de gedragscode
  • Vermoeden of weten dat een lid van DBD lichamelijk of seksueel is mishandeld. Ook als dit buiten de club gebeurt.
 • Wat doet de vcp:  
  • Probleem verhelderen, adviseren, bemiddelen en coördineren.
 • Geheimhouding:  
  • De vcp doet niets zonder toestemming van betrokkene en in bijzondere gevallen niets zonder dat de betrokkene op de hoogte is.

Omgangsregels

 • Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen.
 • Dit kan alleen als je elkaar in zijn/haar waarde laat en elkaar met respect behandelt.
 • Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.
 • Alle vrijwilligers moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen