Privacy Statement De Brabantse Dolfijnen (DBD)

Aan de bescherming van uw persoonsgegevens wordt de nodige zorg besteed binnen onze vereniging. Persoonsgegevens van leden worden met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De gegevens van leden zijn opgenomen in onze klantenadministratie. De persoonsgegevens van onze leden worden vastgelegd en verwerkt in Sportlink en Teammanager ten behoeve van onze ledenadministratie en indien in het bezit van een startnummer in Teammanager voor de administratie van zwemwedstrijden en verwerking van uitslagen. Beide pakketten worden beschikbaar gesteld aan verenigingen vanuit de KNZB en voldoen aan de eisen die gesteld worden aan gegevensverwerkers vanuit de AVG.

Wij zullen de verzameling en gebruik van gegevens beperken tot datgene wat noodzakelijk is om een ledenadministratie en de administratie van contributiegelden te kunnen voeren. Tevens worden de gegevens gebruikt om u op de hoogte houden over de vereniging, de activiteiten en andere zaken die relevant zijn voor u om te weten rondom de zwem- en waterpolovereniging en haar activiteiten.

Als u wilt weten welke gegevens van u of uw kind(eren) zijn vastgelegd, of als u deze gegevens wilt wijzigen of u wilt deze gegevens laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, stuur dan een bericht aan secretaris@debrabantsedolfijnen.nl.

Uw e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt door DBD voor correspondentie of het toesturen van een e-mail nieuwsbrief. In iedere e-mail nieuwsbrief neemt DBD een mogelijkheid op om u hiervoor apart uit te schrijven.

Clickgedrag DBD website

Op de website van DBD worden geen bezoekgegevens bijgehouden. Er wordt geen clickgedrag vastgelegd.

Gebruik van cookies

DBD maakt geen gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. DBD maakt hier geen gebruik van.

Links naar andere websites

Op de DBD website treft u een beperkt aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor ook het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging

De pakketten en programma’s voor het administreren van gegevens van leden zijn zodanig beveiligd dat onbevoegden geen informatie over onze leden kunnen krijgen. Beide pakketten voldoen aan de eisen vanuit de wet. Daarnaast voldoen de PC’s waarvan wij gebruik maken om met deze pakketten te kunnen werken, aan de laatste updates en beveiligingssoftware.

Vragen?

Indien er vragen zijn over het privacy-beleid van DBD, dan kunnen deze worden gericht aan secretaris@debrabantsedolfijnen.nl.

DBD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid van DBD.

Mei 2018

Het DBD Bestuur