Nieuwsbrief juni 2017

Twee nieuwe bestuursleden!

We starten deze nieuwsbrief met het goede nieuws dat we een nieuwe secretaris hebben gevonden: Jocelyn Kock (moeder van Ilse van Hal). Ze heeft inmiddels alle taken overgenomen van Hans Groothelm, die we in de ALV afgelopen april al hebben bedankt voor zijn jarenlange en tomeloze inzet als secretaris en alle overige taken die hij vervuld heeft. We zijn zeer verguld dat na een flinke zoektocht we Jocelyn bereid hebben gevonden om de leegte binnen het bestuur op te willen vullen.

Tijdens de ALV hebben we Olav van Koesveld heel hartelijk bedankt voor zijn belangrijke bijdragen tijdens de afgelopen bestuursjaren, eerst als commissaris activiteiten en de laatste periode als penningmeester. Tegelijkertijd konden we toen verheugd aankondigen dat Wout van Dijk het penningmeesterschap vanaf dat moment overnam. Wout stelt zich hieronder kort voor:

Ik ben al circa 20 jaar lid van DBD en zwem nog steeds met veel plezier 3 keer per week mijn baantjes bij de masters. Omdat mijn zoon Bobby veel wedstrijden zwemt, ga ik ook vaak mee en zwem dan ook nog wel eens een wedstrijd. Ik ben al eerder penningmeester van DBD geweest en hoop nu met het huidige enthousiaste bestuursteam een bijdrage te kunnen leveren aan de verder sportieve groei van de vereniging.

Het is goed dat het bestuur van DBD weer volledig bezet is, zodat we ons volledig kunnen richten op onze belangrijkste bestuurstaak: De leden in staat stellen om met plezier de zwemsport in een veilige omgeving uit te oefenen!

Jocelyn_Kock_crop2_small2

Wout_van_Dijk_crop2_small
 
 

 
 
 
 
 
 

DBD website uitgebreid

In de afgelopen periode is de website van DBD flink onder handen genomen en uitgebreid, dus check het snel op www.debrabantsedolfijnen.nl.

Naast tekstuele aanpassingen zijn de volgende pagina’s toegevoegd:

Er zijn nog meer plannen voor uitbreiding en andere invulling, maar mis je iets of heb je ideeën hoe we de website nog beter in kunnen zetten? Neem dan contact op met Peter Eshuis (zwemmen@debrabantsedolfijnen.nl).

 
 
 
 
 
 

Borstcrawlcursus: Voor DBD én niet-DBD leden!

Vanaf zaterdag 23 september zal DBD 12 weken lang in samenwerking met de KNZB een borstcrawlcursus organiseren: De cursus is bedoeld voor volwassenen (voor DBD en niet-DBD leden), die de borstcrawl zwemtechniek onder de knie willen krijgen of de techniek willen verbeteren.

Voor meer informatie, ga naar www.debrabantsedolfijnen.nl/borstcrawlcursus.

Best_Poster_Borstcrawlcursus_Small

 
 
 
 
 
 

Klankbordgroepen kick-off komt er aan

De kick-off van de klankbordgroepen staat gepland voor woensdag 12 juli 20:00 uur in het ZIB. Er zijn nog plekken beschikbaar, dus meld je nu aan bij Peter Eshuis zwemmen@debrabantsedolfijnen.nl.

Waar draaien de klankbordgroepen ook alweer om? Zie onderstaande informatie:

Klankbordgroepen: Meebeslissen in/over de toekomst van DBD
Klankbordgroepen; in de ALV van april 2016 met als thema “Besturen doen we met elkaar”, heeft het bestuur aangegeven leden te willen betrekken in zogeheten klankbordgroepen om zo samen met het bestuur op een interactieve manier onderwerpen aan te snijden die voor jullie, als leden, prioriteit moeten krijgen. In de ALV is e.e.a. uitgelegd. Het bestuur wil in dit nieuwe jaar een aanvang maken met de klankbordgroepen. Wij willen jullie als leden (en ouders/verzorgers) van DBD vragen om deel te gaan nemen aan de klankbordgroepen. Wat houdt het nu eigenlijk precies in?

Wij willen hier als DBD bestuur graag vervolg aan geven door leden te betrekken via het vormen van klankbordgroepen, oftewel een “mee denk tank”:

Samen weten we meer dan één alleen en zo krijgt een ieder de gelegenheid om de club te vormen zoals je het graag zou zien. Dit alles kan alleen slagen wanneer je je stem laat horen en actief mee doet.

Klankbordgroepen

Hoe werkt het?

  • Klankbordgroepen komen 3-4x per jaar bij elkaar onder leiding van een bestuurslid
  • Zo’n 8-10 personen per klankbordgroep

Wat levert het mij en DBD op?

  • Je kunt de vereniging helpen vormen zoals jij het graag zou zien
  • Verbeterde cohesie binnen DBD door kruisbestuiving binnen de verschillende groepen
  • Zeer leerzaam voor iedereen, met name de jongere leden (12-17 jaar)
  • Je houdt de vereniging levendig en geïnspireerd
  • Verbeteren aansluiting bij leden en reflectie voor DBD bestuur; “samen doen we de juiste dingen” (geen ivoren toren bestuur)

Een vereniging bestaat niet zonder meer uit zichzelf, daar moet een ieder aan bijdragen.

Samen de schouders eronder en dan maken we er licht werk van.

Wij zijn dus op zoek naar leden die deel willen gaan nemen aan deze actieve manier van besturen. Het is leerzaam en je draagt een belangrijk steentje bij. Als je meer informatie wilt hebben hierover dan kun je je wenden tot een van de bestuursleden.

Wij hopen op veel enthousiaste reacties!

 
 
 
 
 
 

Tot slot

We hopen dat deze nieuwsbrief in deze nieuwe vorm jullie bevalt. Wanneer je complimenten, klachten en/of suggesties voor de nieuwsbrief hebt, laat het ons dan weten!

 

Met sportieve groeten namens het volledige DBD Bestuur,

René van Luijk, voorzitter, (voorzitter@debrabantsedolfijnen.nl)

Jocelyn Kock, secretaris, (secretaris@debrabantsedolfijnen.nl)

Wout van Dijk, penningmeester, (penningmeester@debrabantsedolfijnen.nl)

Robin Vervoort, commissaris waterpolo (waterpolo@debrabantsedolfijnen.nl)

Peter Eshuis, commissaris zwemmen (zwemmen@debrabantsedolfijnen.nl)

Renate Quinten, commissaris activiteiten (activiteiten@debrabantsedolfijnen.nl)